Vietnam Vodnik: Delo v Vietnamu, Plače in delovni čas: Plače v Vietnamu so med najnižjimi v